Visclub Nooit Genoeg

Klein Willebroek

Login

De Redactie :

Webmaster:
De Poorter David
iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 3225191iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194iconfinder 2018 social media popular app logo tumblr 3225184iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 3225180

Auteurs:
Van Loon Jill
Fotograaf:
Van Loon Jill
Van Loon Nick


 

 

Beste leden

Vanaf 8 mei kunnen de viswedstrijden doorgaan. Hiervoor is er wel een aangepaste kalender voorzien. Kijk hieronder hoe deze kalender eruitziet.

                    Jaarkalender 2021 NOOIT GENOEG
maart     juli      
6     3 Palingvrienden- NG 10u  
7     4 Clubwedstrijd 10u     8  
9     6 Dinsdagwedstrijd 13u open
13     10 NG- Palingvrienden 10u  
14     11 Hemiksem – NG 10u  
16     13 Dinsdagwedstrijd 13u open
20     17 NG- Moedige Vissers 13u  
21     18 koppelmarathon 8u-20u open
23     20 Dinsdagwedstrijd 13u open
27     21 Clubwedstrijd 10u     9  
28     24 Clubwedstrijd 10u     10  
30     25 Ng – Meyvis 13u  
april     27 Dinsdagwedstrijd 13u open
3     31 Koningvissen 10u  
4     augustus      
5     1 Koningvissen 10U  
6     3 Dinsdagwedstrijd 13u open
10     7 Mosselweek-end  
11     8 Mosselweek-end  
13     10 Dinsdagwedstrijd 13u open
17     14 Moedige Vissers- NG 13u  
18     15 Clubwedstrijd 10u     11  
20     17 Dinsdagwedstrijd 13u open
24     21 NG – Diepe Route  
25     22 Diepe Route – NG    13u30  
27     24 Dinsdagwedstrijd 13u open
mei   28 Clubwedstrijd 10u     12  
1     29 Koppelwedstrijd “ Birger” 13u30
2     31 Dinsdagwedstrijd 13u open
4     september      
8 Clubwedstrijd 10u     1 4      
9 Beker Vercammen 10u 5 Clubwedstrijd 10u     13  
11 Dinsdagwedstrijd 13u open 7 Dinsdagwedstrijd 13u open
13 Clubwedstrijd 10u     2 11 Nutricia – NG 13u  
15 Clubwedstrijd 10u     3 12 Clubwedstrijd 10u      14  
16     14 Dinsdagwedstrijd 13u open
18 Dinsdagwedstrijd 13u open 18 Beker Van Aken & vrienden 10u
22 koppelwedstrijd 10u open 19 Beker Van Aken & vrienden 10u
23 Clubwedstrijd 10u     4 21 Dinsdagwedstrijd 13u open
24        25 Koppelwedstrijd 10u  
25 Dinsdagwedstrijd 13u open 26      
29 Ng – Nutricia 13u 28 Dinsdagwedstrijd 13u open
30 koppelwedstrijd 10u open oktober      
juni     2 Koppelcriterium 12u open  
1 Dinsdagwedstrijd 13u open 3 Clubwedstrijd 10u       15  
5 Clubwedstrijd 10u     5 5 Dinsdagwedstrijd 12u open
6 koppelwedstrijd 10u open 9 koppelcriterium 12u open  
8 Dinsdagwedstrijd 13u open 10      
12 Hof te Eycken – NG 12 Dinsdagwedstrijd 12u open
13 NG – Hof te Eycken 16 koppelcriterium 12u open  
15 Dinsdagwedstrijd 13u open 17      
19 Clubwedstrijd 10u     6 19 Dinsdagwedstrijd 12u open
20     23 koppelcriterium 12u open  
22 Dinsdagwedstrijd 13u open 24      
26 koppelwedstrijd 10u open 26 Dinsdagwedstrijd 12u open
27 Clubwedstrijd 10u     7 30 koppelcriterium 12u open  
29 Dinsdagwedstrijd 13u open 31      
  Dond.24 Juni Wedstrijd van Zeekanaal op Nooit Genoeg  

REGLEMENT V.Z.W.VISCLUB "NOOIT GENOEG"KLEIN WILLEBROEK

Aangepaste versie januari 2021

1)Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 60 euro,

Juniors die lid zijn onder de 16 jaar betalen 50 euro.

Het aanvangslidgeld bedraagt 80 euro, juniors jonger dan 16 jaar betalen 60 euro.

Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de alg.vergadering van de club die zal plaatsvinden in de loop

van januari of februari.

De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald.

Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club, bij evt.latere betaling dan 28 februari

zal het aanvangs lidgeld van 80 euro aangerekend worden.

2)Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurt, nadien is het verboden te vissen tot

aanvang van de wedstrijdkalender.

3)Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater De Geul.

Het gebruik van leefnetten is enkel toegelaten tijdens de wedstrijden.

Enkel de leefnetten eigendom van de club mogen gebruikt worden, bij verlies of beschadiging moet deze

vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.

4)Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vis sport max. gebruik maken van twee hengels.

(niet tijdens de  viswedstrijden ).

5)Tijdens de organisatie van een wedstrijd of verhuur van de visput mag er niet gevist worden door niet

deelnemers aan deze wedstrijd, overtreders worden onmiddellijk uitgesloten uit de club.

6)Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden, casters en voeder

bol aan de haak.

Het aantal expanders is max.100 gr enkel voor gebruik aan de haak ,mag niet mee gevoederd worden.

Enkel bijvoederen met korrel die door de visclub verkocht wordt.

7)Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht 2 leefnetten te gebruiken, ongeacht wat de vangst is,

zullen deze gelijkmatig en afwisselend gebruikt worden

Deze zullen gelijkmatig verdeeld worden tot max.20 kg per leefnet, boven de 20kg wordt er slechts 20 kg

aangerekend en wanneer het gewicht de 25 kg overschrijdt per net zal er een gewicht van 0 aangerekend worden voor dit net.

8)Er mag gevist worden met elastiek (puller verboden) hierbij is het  uitgesloten dat men de vissers naast zich hinderen.

Vissen met molen of reel tijdens de wedstrijd is verboden (niet van toepassing tijdens de feederwedstrijden).

Het gebruik van de voedercup is toegestaan als deze gekocht is in de club ( medium formaat)

ieder andere vorm van cup is verboden.

De voedercup mag enkel gebruikt worden tijdens de clubwedstrijden en wedstrijden ingericht door de club

die enkel voor de clubleden zijn.

GEEN VOEDERCUP TIJDENS INTERCLUBWEDSTRIJDEN EN KOPPELWEDSTRIJDEN)

Gebruik van gevlochten draad is verboden.

Vissen op halve diepte is niet toegelaten, onderste loodzetting moet zich max.30 cm boven de haak bevinden.

9)Voor de wedstrijden die vanaf 13u beginnen mag er slechts zwaar gevoederd worden bij het beginsignaal

er mag wel bijgevoederd worden tijdens de wedstrijd en dit in lichte vorm, geen zware bollen.

Er mag ook bijgevoederd worden enkel met gele mais, Max.2 potten mais van 350gr, witte maden en korrel

die enkel in de visclub aangekocht worden. Elke andere vorm van korrel is verboden om bij te voederen.

Alle andere granen of deegwaren enz. zijn verboden

Er wordt gevist met 1 kg droog voeder,1L witte maden en 1 pakje korrel (is niet verplicht ) en er wordt gevist vanaf 13U.

Duur van de wedstrijd is 2x 2 1/2u vissen, dus van 13 u tot 15u30 en van 16u15 tot 18u45..

Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt,1L witte maden,2 potten gele mais van 350 gr er mogen

ook korrels bij gevoederd worden tijdens de wedstrijd , enkel afkomstig van de club en aangekocht in de club,

iedere andere vorm van korrel is verboden.

Het is verboden te voederen met casters, gekleurde maden, ver de vase, tubifex en gekapte pieren.

Voor de dinsdag wedstrijden mag er enkel gevoederd worden met de korrel van de club,1L witte maden,

gele mais, elke andere kleur van mais en deegwaren zijn verboden.

Er zullen selectief controles uitgevoerd worden door lottrekking, de gecontroleerde visser is verplicht alle

aas dozen en evt. lengte van de lijn en van de hengelsnoer te laten controleren.

Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de

duur van de wedstrijd en komt niet meer in aanmerking voor de rangschikking, de punten voor deze wedstrijd

vervallen,2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag

deelnemen en wordt uitgesloten uit de club.   

10)Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren, iedere latere klacht is onaanvaardbaar.

Bij elke wedstrijd zullen er X aantal nummers uitgeloot worden voor de hulp bij de weging.

11)Inschrijvingen dienen uiterlijk 1u1/2 voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren , latere inschrijvingen

worden niet meer aanvaard.

Bij inschrijving dient men ook de wedstrijd te vissen om in aanmerking te komen voor de punten van de

interclub wedstrijden of de clubwedstrijden.

Bij inschrijving en niet komen opdagen zal het inschrijvingsgeld verhaald worden voor deze wedstrijd.

12)Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5min geschept zijn.

13)Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.

14)Een gedregde vis die gehaakt is telt, haken in een andere visdraad telt niet.

Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd.

Nascheppen van de gevangen vis is verboden

Het gebruik van een vis emmer met een voldoende groot diameter bij het onthaken is verplicht,

ook voor de dag vissers.

15)Het is verboden schuin te vissen tijdens de wedstrijd, iedere visser vist recht voor zich uit, eveneens in de hoeken.

16)De max. lengte van de hengel bedraagt 9,5 m

De lengte van het hengelsnoer van topeinde tot haak bedraagt max.5 m

17)Bij evt. overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd

waarbij in sectoren wordt gevist zal de éérstvolgende in de rangschikking aanspraak maken op deze punten.

18)Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard TIJDENS DE WEDSTRIJD

en na contact opname met één van de bestuursleden die deze klacht zullen

 onderzoeken of deze al dan niet gegrond is, dit in aanwezigheid met de melder van de klacht, klachten na

de wedstrijd worden niet aanvaard.

19)Er mag gesnoekt worden met kunstaas en of levend visje.

Bij gebruik van levend visje is enkel 1 haak toegelaten, dreghaak met meerdere weerhaken zijn verboden.

20)Snoek of snoekbaars die men tijdens een wedstrijd vangt, dient onmiddellijk teruggezet worden en telt niet.

21)Men is veteraan in het jaar dat met 60 jaar wordt.

Junior is men tot 16 jaar en in het jaar dat met 16 jaar wordt.

22)Veteranen mogen geholpen worden indien nodig en men het vraagt aan zijn buurman, deze moet dan

zelf maar uitmaken wanneer dit van toepassing is, in uitzonderlijke gevallen kan deze regel ook van toepassing

zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.

23)Bij clubwedstrijden zal er altijd met min.3 sectoren gevist worden ongeacht het aantal deelnemers.

23)HET BESTUUR VAN VISCLUB “NOOIT GENOEG” IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

                                                                                              Het Bestuur,

 

Volgende Wedstrijd

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Aankomende evenementen

mei
22

22.05.2021 13:00 - 19:00

mei
23

23.05.2021

mei
23

23.05.2021 13:00 - 19:00

mei
24

24.05.2021

mei
24

24.05.2021 10:00 - 18:00

Google+