Visclub Nooit Genoeg

Klein Willebroek

Login

De Redactie :

Webmaster:
De Poorter David
iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 3225191iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194iconfinder 2018 social media popular app logo tumblr 3225184iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 3225180

Auteurs:
Van Loon Jill
Fotograaf:
Van Loon Jill
Van Loon Nick


 

 

Beste leden

Wegens de huidige corona maatregelen kunnen de vrije viswedstrijden die gepland stonden in maart jammer genoeg niet doorgaan.We houden jullie op de hoogte van de verdere stand van zaken.

Hopelijk kunnen we jullie snel en op een veilige manier terug ontmoeten!
Het bestuur

REGLEMENT V.Z.W.VISCLUB "NOOIT GENOEG"KLEIN WILLEBROEK

Aangepaste versie januari 2020

1)            Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 60 euro. Junioren die lid zijn onder de 16 jaar betalen 50 euro. Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de algemen vergadering v.d.club die zal plaatsvinden in de loop van jan.of februari.                                                              
Het aanvangslidgeld bedraagt 80 euro, voor junioren jonger dan 16 jaar is dit 60 euro.                   

De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald. Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club. Bij evt. latere betaling zal het aanvangslidgeld van 80 euro aangerekend worden.                                                                                        

2)            Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurt, hetzij in jan.of februari. Nadien is het verboden te vissen tot aanvang van de wedstrijdkalender.                                                              

3)            Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater DE GEUL.Het gebruik van                leefnetten is verboden (enkel toegelaten tijdens wedstrijdvissen). Enkel de leefnetten die eigendom van de club zijn, mogen gebruikt worden. Bij verlies of beschadiging moeten deze vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.                                                                                         

4)            Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vissport max.gebruik maken van twee hengels. (niet tijdens wedstrijden )                                                   

5)           Tijdens de organisatie van een wedstrijd of verhuur van de visput mag er niet gevist worden door niet deelnemers aan deze wedstrijd, overtreders worden onmiddellijk uitgesloten uit de club.

6)            Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden en casters en voederbol aan de haak.                                                                                

7)            Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht zijn 2 leefnetten te gebruiken, ongeacht wat de vangst is en die afwisselend te gebruiken. Deze zullen gelijkmatig verdeeld worden tot max. 20kg per leefnet. Boven de 20kg wordt er 20 kg aangerekend maar wanneer het gewicht de 25kg overschrijdt per net zal er een gewicht van 0kg aangerekend worden voor dit net.                     

8)            Er mag met de elastiek gevist worden ( puller verboden ). Hierbij is het uitgesloten dat men de vissers naast zich hindert. Vissen met molen of reel tijdens de wedstrijd is verboden ( niet van toepassing tijdens feederwedstrrijden).          Het gebruik van een voedercup is verboden. Gebruik van gevlochten draad is verboden .                                                                    
Vissen " halve diep "is niet toegelaten, onderste loodzetting tot max. 40 cm van de haak               

9)            Voor de wedstrijden die vanaf 13u beginnen, mag er slechts éénmaal gevoederd worden en dit bij het beginsignaal: 1kg droog voeder, 1L witte maden, duur 2x 2  1/2u te vissen. Bij deze wedstrijden mag er enkel bijgevoederd worden met gele mais, witte maden en enkel korrel afkomstig van de club. Alle andere granen, deegwaren enz.zijn verboden.                                            

Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt: 1L witte maden, 2 potten mais van 350 gr enkel gele mais. Er mogen korrels bijgevoederd worden tijdens de wedstrijd (korrels enkel afkomstig van de club), geen deegwaren  en geen casters bijvoederen.                                                 

Bijvoederen wordt slechts toegestaan tijdens de wedstrijden die langer duren dan 5 uur.               Bij deze wedstrijden is het toegelaten te voederen bij beginsignaal, 5 min voor afblazen van de reeks  of bij het begin van elke reeks.     

                                                           
Tijdens de wedstrijd is het verboden te voederen enkel korrel en/of mais. Het is verboden te voederen met casters, gekleurde maden, ver de vase, gekapte pieren en tubifex.              

Voor de dinsdagwedstrijden mag er enkel gevoederd worden met korrel van de club, 1L witte maden en gele mais. Andere kleur van mais is niet toegelaten. Er mogen geen deegwaren, geen vast voeder of andere zaken bijgevoederd worden. Enige andere korrel vreemd aan deze van de visclub is verboden.                                                                                 

10)         De beperking bij het voeder en het aas is als volgt :                                                                                     * wedstrijden aanvang vanaf 13u :                                                                                     
3L nat gemaakt voeder en een 1L witte maden. 2 Potten  mais van  350 gr MAX.                               

               * Bij de overige wedstrijden is het voeder onbeperkt en 1L witte maden.               

Casters zijn verboden in zowel het voeder of als aas. Er zullen selectief controles uitgevoerd worden door lottrekking. De gecontroleerde visser is verplicht alle aasdozen en de vismand te openen. Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de duur van de wedstrijd en kan hij/zij geen aanspraak  maken voor prijsgeld. De punten voor deze wedstrijd vervallen tevens. 2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag deelnemen en wordt uitgsloten uit de club.                

11)         Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren, iedere latere klacht is onaanvaardbaar. Bij elke wedstrrijd zullen er 4 nummers gekozen worden voor hulp bij de weging.

12)         Inschrijvingen dienen uiterlijk 1,5u voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren, latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard. Bij inschrijving dient men ook de wedstrijd te vissen om in aanmerking te komen voor de punten van de interclubwedstrijden of het clubkampioenschap.       

13)         Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5 min. geschept zijn.                               

14)         Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.                                         

15)         Een gedregde vis die gehaakt is telt, haken in een andere visdraad tellen niet.                                    Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd.                                                                              Nascheppen van de gevangen vis is verboden. Het gebruik van een visemmer met een voldoende diameter bij het onthaken is verplicht. Ook voor de dagvissers.                                       

16)         Het is verboden schuin te vissen tijdens de wedstrijd, iedere visser vist recht voor zich uit eveneens in de hoeken.                                                                            

17)         De max.lengte van de hengelsnoer bedraagt van topeinde  tot de haak max. 5m. De max.lengte van de hengel bedraagt 9,5 m                                                                                       

18)         Bij overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd, waarbij in sectoren wordt gevist, zal de éérstvolgende in de rangschikking aanspraak maken op deze punten.                                                                                      

19)         Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard TIJDENS DE WEDSTRIJD en na contactname met één van de bestuursleden die zal onderzoeken of deze al dan niet gegrond is, in aanwezigheid met de melder. Klachten na de wedstrijd worden niet meer aanvaard.                                                                              

                                                                                                        

20)         Het gebruik van gevlochten draad is verboden zowel voor de wedstrijdvissers als voor de dagvissers.                                                                                    

21)         Er mag gesnoekt worden met kunstaas en/of levend visje. Bij gebruik van een levend visje is enkel 1 haak toegelaten, dreghaak met meerdere weerhaken zijn verboden.                                        

22)         Snoek of snoekbaars die men tijdens de wedstrijd vangt, dient onmiddellijk teruggezet te worden.                                                                              

23)         Men is veteraan in het jaar dat men 60 jaar wordt. Junior is men tot 16 jaar, in het jaar dat men 16 jaar wordt.                                                                                   

24)         Veteranen mogen geholpen worden indien men het vraagt aan zijn/haar buurman. Deze moet zelf dan maar uitmaken wanneer dit van toepassing is. In uitzonderlijke gevallen kan deze regel ook van toepassing zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.                                                                                

HET BESTUUR VAN VISCLUB " NOOIT GENOEG" IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.                                                                                  

Het Bestuur

 

Volgende Wedstrijd

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Aankomende evenementen

mrt
6

06.03.2021 13:00 - 18:00

mrt
9

09.03.2021 13:00 - 18:00

mrt
13

13.03.2021 13:00 - 18:00

mrt
16

16.03.2021 13:00 - 18:00

mrt
20

20.03.2021 13:00 - 18:00

Google+