Visclub Nooit Genoeg

Klein Willebroek

Login

De Redactie :

Webmaster:
De Poorter David
iconfinder 2018 social media popular app logo instagram 3225191iconfinder 2018 social media popular app logo facebook 3225194iconfinder 2018 social media popular app logo tumblr 3225184iconfinder 2018 social media popular app logo twitter 3225183iconfinder 2018 social media popular app logo youtube 3225180

Auteurs:
Van Loon Jill
Fotograaf:
Van Loon Jill
Van Loon Nick


 

 

Beste leden

Hieronder vinden jullie de kalender voor het visseizoen 2024. Hopelijk kunnen we veel leden op onze wedstrijden begroeten!

REGLEMENT V.Z.W. VISCLUB “ NOOIT GENOEG” KLEIN WILLEBROEK

Aangepaste versie 2024laatste versie

1)Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 60 euro,

Juniors die lid zijn onder de 16 jaar betalen 50 euro.

Het aanvangs lidgeld bedraagt 80 euro,voor juniors minder dan 16 jaar betalen 60 euro.

Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de alg.vergadering van de club die zal plaatsvinden in de loop van januari of februari.

De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald.

Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club,bij evt.latere betaling dan 28 februari zal het aanvangs lidgeld van 80 euro aangerekend worden.

Bij verlaten van de visclub,dit mag max. 2 maal gebeuren , zal er geen toetreding tot de club meer mogelijk zijn

2)Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurd,nadien is het verboden te vissen tot aanvang van de wedstrijdkalender.

3)Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater De Geul.

Het gebruik van leefnetten is enkel toegelaten tijdens de wedstrijden.

Enkel de leefnetten eigendom van de club mogen gebruikt worden,bij verlies of beschadiging moet deze vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.

4)Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vissport max. gebruik maken van twee hengels. ( niet tijdens de  vis wedstrijden ).

5)Tijdens de organisatie van een wedstrijd mag er niet gevist worden door niet deelnemers aan deze wedstrijd,overtreders worden onmiddelijk uitgesloten uit de club.

6)Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden,casters en voeder bol aan de haak.

Het aantal expanders is max.100 gr enkel voor gebruik aan de haak ,mag niet mee gevoederd worden. Enkel bijvoederen met korrel die door de visclub verkocht wordt.

7)Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht 2 leefnetten te gebruiken,ongeacht wat de vangst is , deze zullen gelijkmatig en afwisselend gebruikt worden tot max.20 kg per leefnet,boven de 20kg wordt er slechts 20 kg aangerekend en wanneer het gewicht de 25 kg overschrijd per net zal er een gewicht van 0 aangerekend worden voor dit net.

8)Er mag gevist worden met elastiek ( puller verboden ) hierbij is het  uitgesloten dat men de vissers naast zich hinderen.

Vissen met molen of reel tijdens de wedstrijd is verboden ( niet van toepassing tijdens de feederwedstrijden).

Het gebruik van een kleine voedercup is toegelaten.

Gebruik van gevlochten draad is verboden.

Vissen op halve diepte is niet toegelaten,onderste loodzetting moet zich max.30 cm boven de haak bevinden.

9)Voor de wedstrijden die vanaf  12u of 13u beginnen mag er slechts zwaar gevoederd worden bij het beginsignaal er mag wel bijgevoederd worden tijdens de wedstrijd en dit in lichte vorm,geen zware bollen.

Er mag ook bijgevoederd worden enkel met gele mais,Max.2 potten mais van 350gr, witte maden en korrel die enkel in de visclub aangekocht worden,elke andere vorm van korrel is EVENEENS EXPANDERS BIJVOEDEREN IS VERBODEN;

Alle andere granen of deegwaren enz.zijn verboden

Er wordt gevist met 1,5 kg droog voeder,1L witte maden en 1 pakje korrel (is niet verplicht ) en er wordt gevist vanaf 12u of 13u in zomerperiode

Duur van de wedstrijd is 2x 2 1/2u vissen

Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt,1L witte maden,2 potten gele mais van 350 gr er mogen ook korrels bij gevoederd worden tijdens de wedstrijd, enkel afkomstig van de club, en aangekocht in de club,ieder andere vorm van korrel is verboden.BIJVOEDEREN VAN EXPANDERS IS EVENEENS VERBODEN

Het is verboden te voederen met casters,gekleurde maden,ver de vase,tubifex en gekapte pieren.

Voor de dinsdag wedstrijden mag er enkel gevoederd worden met de korrel van de club,1L witte maden,gele mais,expanders en elke andere kleur van mais en deegwaren zijn verboden.

Duur van deze wedstrijden is 2 x 2U

Expanders zijn enkel toegelaten aan de haak

Er zullen selectief controles uitgevoerd worden,de gecontroleerde visser is verplicht alle aas dozen en evt/lengte van de lijn en van de hengelsnoer te laten controleren.

Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de duur van de wedstrijd en komt niet meer in aanmerking voor de rangschikking,de punten voor deze wedstrijd vervallen,2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag deelnemen en wordt uitgesloten uit de club.   

10)Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren,iedere latere klacht is onaanvaardbaar.

De nrs 1 en 57 zijn verplicht hun medewerking te verlenen bij de weging,afwijking zijn mogelijk , deze dienenvooraf aan bestuur bekend gemaakt te worden

11)Inschrijvingen dienen uiterlijk 1U1/2 voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren , latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard.

Bij inschrijving dient men ook de wedstrijd te vissen om in aanmerking te komen voor de punten van de club wedstrijden..

Bij inschrijving en niet komen opdagen zal het inschrijvingsgeld verhaald worden voor deze wedstrijd bij de volgende wedstrijd.

12)Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5min geschept zijn.

13)Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.

14)Een gedregde vis die gehaakt is telt,haken in een andere vis draad telt niet.

Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd.

Nascheppen van de gevangen vis is verboden

Het gebruik van een vis emmer met een voldoende groot diameter bij het onthaken is verplicht,

ook voor de dag vissers.

15)iedere visser vist recht voor zich uit Het is evenwel toegelaten schuin te vissen tijdens de wedstrijd.Dit mag enkel in de kant tot max 4 m lengte en tot max de nr naast zich.

16)De max.lengte van de hengel bedraagd 9,5 m

De lengte van de hengelsnoer van topeinde tot haak bedraagd max.5 m

17)Bij evt.overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd waarbij in sectoren wordt gevist zal de éérstvolgende in de rangschikking aanspraak maken op deze punten.

18)Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard TIJDENS DE WEDSTRIJD en na contact opname met één van de bestuursleden die deze klacht zullen

 onderzoeken of deze al dan niet gegrond is,dit in aanwezigheid met de melder van de klacht,klachten na de wedstrijd worden niet aanvaard.

19)Er mag gesnoekt worden met kunstaas en of levend visje.

Bij gebruik van levend visje is enkel 1 haak toegelaten,dreghaak met meerdere weerhaken zijn verboden.

20)Snoek of snoekbaars die men tijdens een wedstrijd vangt,dient onmiddelijk terug gezet worden en telt niet.

21)Met is veteraan in het jaar dat met 60 jaar wordt.

Junior is men tot 16 jaar en in het jaar dat met 16 jaar wordt.

22)Veteranen mogen geholpen worden indien nodig en men het vraagt aan zijn buurman,deze moet dan zelf maar uitmaken wanneer dit van toepassing is, in uitzonderlijke gevallen kan deze regel ook van toepassing zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.

23)Bij clubwedstrijden zal er altijd met min.3 sectoren gevist worden ongeacht het aantal deelnemers.

23)HET BESTUUR VAN VISCLUB “NOOIT GENOEG” IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

                                                                                               Het Bestuur,

 

Volgende Wedstrijd

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Aankomende evenementen

juli
1

01.07.2024 - 31.08.2024

juli
11

11.07.2024

juli
21

21.07.2024

aug
15

15.08.2024

Google+