Visclub Nooit Genoeg

Klein Willebroek

Login

De Redactie :

Webmaster:
De Poorter David
Auteurs:
De Poorter David
Van Loon Jill
Van Loon Nick
Fotograaf:
Van Loon Jill
Van Loon Nick


 

 

We nodigen jullie uit voor de koppelcriteria van Vislcub Nooit Genoeg.
Deze gaan door op volgende data: 29/9, 6/10, 13/10, 10/10 en 27/10.
Er wordt steeds gevist van 12u - 14u en van 14u45 - 17u.
Inschrijven moet minstens 1u30 op voorhand. De trekking gebeurt om 10u30.
Van de 5 wedstrijden tellen enkel de 4 beste wedstrijden.
10 euro inleg per koppel/dagklassement 1 op 2 prijs.

Nog even de regels:
-) er wordt gevist in sectoren
-) max 2l witte maden
-) eenmaal voederen bij belsignaal
-) bijvoederen enkel met witte maden,gele mais, geen andere producten
-) casters,ver de vase, tubifex zijn verboden.
-) voeder: 2 kg droog voeder per koppel
-) aan de haak is alles toegelaten behalve casters,gekleurde maden
-) bovenop vissen is verboden

Voor het eindklassement 300 euro vooruit!!

REGLEMENT V.Z.W.VISCLUB "NOOIT GENOEG"KLEIN WILLEBROEK
Aangepaste versie januari.2017

1) Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 50 euro.
    Junioren die lid zijn onder de 16 jaar betalen 40 euro.
    Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de alg.vergadering v.d.club die zal plaatsvinden in de loop van jan.of februari.
    Het aanvangslidgeld bedraagt 70 euro ,voor junioren minder dan 16 jaar is dit 50 euro.
    De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald.
    Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club,bij evt. latere betaling zal het aanvangslidgeld van 70 euro aangerekend worden.

2) Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurt hetzij in jan.of februari.
     Nadien is het verboden te vissen tot aanvang van de wedstrijdkalender.

3) Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater DE GEUL.Het gebruik van leefnetten is verboden (enkel toegelaten tijdens wedstrijdvissen).
    Enkel de leefnetten eigendom van de club mogen gebruikt worden,bij verlies of beschadiging moeten deze vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.

4) Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vissport max.gebruik maken van twee hengels.

5) Tijdens de organisatie van een wedstrijd of verhuur van de visput mag er niet gevist worden door niet deelnemers aan deze wedstrijd,overtreders worden onmiddellijk uitgesloten uit de club.

6) Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden en casters.

7) Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht zijn 2 leefnetten te gebruiken,ongeacht wat de vangst is en die men afwisselend zal gebruiken.
    Deze zullen gelijkmatig verdeeld worden tot max. 20kg per leefnet,boven de 20kg wordt er 20 kg aangerekend en wanneer het gewicht de 25kg overschrijdt per net zal er een gewicht van 0
    aangerekend worden voor dit net.

8) Het is verboden te vissen met rek,molen of reel tijdens de viswedstrijden.
    Het gebruik van een voedercup is verboden.

9) Voor de wedstrijden die vanaf 13u beginnen mag er slechts éénmaal gevoederd worden en dit bij het beginsignaal: 1kg droog voeder,1L witte maden,duur 2x 2 1/2u te
     vissen. Bij deze wedstrijden mag er enkel bijgevoederd worden met gele mais en witte maden; alle andere granen,korrels,deegwaren enz.zijn verboden.
     Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt, 1L witte maden,pot mais van 350 gr enkel gele mais,geen korrels bijvoederen tijdens de wedstrijd,geen deegwaren
     bijvoederen en geen casters.
     Bijvoederen wordt slechts toegestaan tijdens de wedstrijden die langer duren dan 5 uur.
     Bij deze wedstrijden is het toegelaten 5 min.voor eindsignaal te voederen. Het is verboden te voederen met casters,gekleurde maden,ver de vase, gekapte pieren
     en tubifex.
     Voor de dinsdagwedstrijden mag er enkel gevoederd worden met korrel van de club en 0,5L witte maden,geen deegwaren of andere zaken en geen vast voeder. 
     Enige andere korrel vreemd aan deze van de visclub is verboden.

10) De beperking bij het voeder en het aas is als volgt :
      *  wedstrijden aanvang vanaf 13u :
      3L nat gemaakt voeder en een 1L witte maden.Pot mais 350 gr MAX.
      * Bij de overige wedstrijden :
      Het voeder is onbeperkt en 1L witte maden. Casters zijn verboden in zowel het voeder of als aas. 
      Er zullen selectief controles uitgevoerd worden door lottrekking,de gecontroleerde visser is verplicht alle aasdozen en de vismand te openen.
      Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de duur van de wedstrijd en kan geen aanspraak maken voor prijsgeld, de punten
      voor deze wedstrijd vervallen,2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag deelnemen en wordt uitgsloten uit de club.

11) Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren,iedere latere klacht is onaanvaardbaar.
      Diegenen die plaatsnummer 1 of 57 trekken zijn verplicht mee te helpen bij de weging.

12) Inschrijvingen dienen uiterlijk 1U1/2 voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren,latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard.

13) Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5 min.geschept zijn.

14) Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.

15) Een gedregde vis die gehaakt is telt,haken in een andere visdraad telt niet.
      Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd. Nascheppen van de gevangen vis is verboden.
      Het gebruik van een visemmer met een voldoende diam. bij het onthaken is verplicht; ook voor de dagvissers.

16) Het is verboden schuin te vissen tijdens de wedstrijd,iedere visser vist recht voor zich uit, eveneens in de hoeken.

17) De max.lengte van de hengelsnoer bedraagt van topeinde tot de haak max.5m.
      De max.lengte van de hengel bedraagt 9,5 m.

18) Bij overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd,waarbij in sectoren wordt gevist zal de éérstvolgende in de
      rangschikking, aanspraak maken op deze punten.

19) Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard,TIJDENS DE WEDSTRIJD en na contactname met één van de bestuursleden die deze klacht
      zal onderzoeken of deze al dan niet gegrond is in aanwezigheid met de melder,klachten na de wedstrijd worden niet meer aanvaard.

20) Het gebruik van gevlochten draad is verboden zowel voor de wedstrijdvissers als voor de dagvissers.

21) Het is verboden te snoeken van 1 januari tot 1 april.
      Er mag enkel gesnoekt worden met kunstaas,levend visje is verboden.
      Vanaf de visuitzetting tot begin van het seizoen.

22) Snoek die men tijdens de wedstrijd vangt , dient onmiddellijk teruggezet worden en wordt niet meegewogen voor deze wedstrijd.

23) Men is veteraan in het jaar dat men 60 jaar wordt. 
      Junior is men tot 16 jaar,in het jaar dat men 16 jaar wordt.

24) Veteranen mogen geholpen worden indien nodig en men het vraagt aan zijn buurman, deze moet zelf dan maar uitmaken wanneer dit van toepassing is,in uitzonderlijke gevallen kan deze
      regel ook van toepassing zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.

HET BESTUUR VAN VISCLUB " NOOIT GENOEG" IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

 

REGLEMENT INTERCLUBWEDSTRIJDEN “ NOOIT GENOEG “ KLEIN WILLEBROEK.

Inschrijvingen ten laatste 1 1/2u voor aanvang viswedstrijd.

Er wordt gevist van 13u tot 15u30 en van 16u15 tot 18u45.

Max. toegelaten voeder bedraagt 3L nat voeder ,éénmaal voederen bij aanvang van de wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd is het enkel toegelaten bij te voederen met witte maden 1L en gele mais pot van 380 gr.

Het is verboden te voederen met casters ,gekleurde maden, ver de vase , gekapte pieren,tubi fex.

Er mag gevist worden met alle soort aas behalve met gekleurde maden en casters.

Bij aanvang van de wedstrijd is men verplicht 2 leefnetten te plaatsen, deze zullen gelijkmatig worden verdeeld,

Netten worden ter beschikking gesteld door de club.

Max gewicht per leefnet 20 kg ,bij overschrijding boven 20 kg blijft 20 kg vanaf 25 kg is deze leefnet 0 kg.

Het is verboden te vissen met rek ,molen of reel en met gevlochten draad.

Elke vissen is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren, iedere latere klacht is onaanvaardbaar.

Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen 5 min. geschept zijn, een gedregde vis die gehaakt is telt, haken in een andere visdraad telt niet, nascheppen van de vis is verboden.

Het gebruik  van een cup is verboden.

Het gebruik van een emmer bij het onthaken is verplicht.

Elke vissen vist recht voor zich uit schuin vissen is niet toegelaten.

Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend

Er wordt gevist is sectoren van max. 10 vissers per sector.

De Max. lengte van de hengel bedraagt 9,5 m, de max lengte van de hengelsnoer van topeinde tot haak  bedraagt 5 m.

Snoek gevangen tijdens de wedstrijd moet onmiddellijk terug gezet worden en telt niet mee voor de wedstrijd.

Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Het Bestuur,

Volgende Wedstrijd

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Aankomende evenementen

dec
24

24.12.2018 - 06.01.2019

dec
25

25.12.2018

dec
26

26.12.2018

jan
1

01.01.2019

mrt
4

04.03.2019 - 10.03.2019

Nieuwste leden

  • Vissertje Daan
  • Joordyy111
  • Schryverke
  • Nick Van Loon
  • jill

 

Google+